Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
OXFORD ANTİKÇAĞ SÖZLÜĞÜ

OXFORD ANTİKÇAĞ SÖZLÜĞÜ

İndirimli Fiyat : 427,50TL
Taksitli fiyat : 6 x 76,95TL
k-121
362268
OXFORD ANTİKÇAĞ SÖZLÜĞÜ
OXFORD ANTİKÇAĞ SÖZLÜĞÜ
427.50

Editör : M.C. Howatson

Çeviri : Faruk Ersöz

1029 sayfa

Ocak 2014

450.₺

Başvuru Kitaplığı Dizisi

ISBN : 978-605-105-120-8

Bu sözlüğün ilk baskısı Sir Paul Harvey’in editörlüğünde 1933’te yayınlandı. Ama onun zamanından bu yana yeni keşifler, yeni değerlendirmeler yapıldı, eski uygarlıklara ilişkin bilgilerimiz büyük ölçüde arttı. Ayrıca bugün antikçağın mirasını daha farklı bir biçimde algılıyoruz. Edebiyatın onu yaratan toplum ve kurumlar göz önünde tutularak ele alınması gerektiğinin, o günün tarihinden ve düşünce dünyasından ayrılmayacağının daha bir ayırdındayız bugün. Elinizdeki sözlük işte bu bakış açısıyla Margaret C. Howatson’un editörlüğünde gözden geçirilmiş ve genişletilmiş olan The Oxford Companion to Classical Literature’ın 2006’da gerçekleşen ikinci edisyonundan çevrilmiştir. Bu yeni basımda antikçağ dünyası felsefesine ve siyasal kurumlarına daha çok yer verilmiştir ve kapsam çok daha geniştir. Kitap geniş bir okur kitlesine seslenmeyi hedeflediği için her defasında genel kabul gören görüşlerin sunulmasına (ya da farklı görüşlere ilişkin çeşitli olasılıklara değinilmeye) çalışılmıştır. Yapıtın kapsadığı zaman dilimi Yunanlıların MÖ 2200 dolaylarında Yunanistan’a girişiyle başlamaktadır. Ama antikçağ edebiyatının izlediği yol ta Karanlık Çağ’dan Rönesans’a kadar ana çizgileriyle işlenmiş olduğundan bitiş noktasını belirlemek pek öyle kolay değil. Sözlüğün dikkate değer yanı felsefeden mitolojiye, edebiyattan mimarlığa, takvimlerden müziğe kadar hemen her alanda antikçağ bilgisi içermesi, karmaşık konuların bile olabildiği ölçüde sade, kolay anlaşılır bir biçimde kısaca açıklanmasıdır. Oxford Antikçağ Sözlüğü içeriği ve işlenişiyle antikçağ konusunda bilgi edinmek isteyen herkesin yararlanabileceği bir kaynak.

 

 

Cumhuriyet Gazetesi
Mehmet Zaman Saçlıoğlu
13 Şubat 2014
 

Olağanüstü bir kazanım 
 
Sir Paul Harvey’in, “Oxford Companion to Classical Literature” özgün adlı büyük yapıtı “Oxford Antikçağ Sözlüğü” ismiyle yayımlandı. 
 
Oxford Antikçağ Sözlüğü, Antikçağ edebiyatına ve felsefesine, kısaca, tüm bir yaşamına ışık tutan, Antikçağ mitolojisini, inanışlarını ve kültürünü ayrıntılarıyla sunan bir başvuru kitabı, bir ansiklopedik sözlük.
Kitabın 1937’deki ilk yazımında Sir Paul Harvey’in kaç kişiyle çalıştığını bilmiyorum. Ama yapıt uzun yıllar, yazarın öteki kitabı olan The Oxford companion to English literature ile birlikte konunun uzmanları için önemli bir kaynak oluşturmuş. Daha sonra, 1988'de Margaret C. Howatson’ın editörlüğünde gözden geçirilmiş ve ilk basımından bu yana geçen zaman içinde gelişen bakış açıları, bilgiler ve buluntularla genişletilmiş. Howatson, kitabın Antikçağ edebiyatı içinde sıklıkla rastlanan mitolojik adlar ve öyküler sözlüğü olarak orijinal yapısını korumaya, bunu bir mitoloji sözlüğü haline dönüştürmemeye özen göstermiş yeniden ele alma çalışmasında.
Sözlük felsefe, mitoloji, edebiyat, mimarlık, müzik vb. birçok alanda Antikçağ bilgilerini içeriyor ve kolay anlaşılır diliyle konuyu hiç bilmeyenlerle bile ilişki kurabiliyor. Bu kitabın yazılış amaçlarından biri, Yunan ve Roma edebiyatı ile Antikçağ dünyasına referanslar veren çağdaş edebiyat yapıtlarının anlaşılmasını kolaylaştırmaktı. Bu nedenle kitap, devlet adamlarına, çeşitli yazarlara, dönemin edebi türlerine, kitaplara ve kitaplara yansıyan mitolojiye, felsefeye, hatta gündelik yaşama ilişkin verdiği bilgilerle ve yukarıda da değindiğim gibi rahat okunurluğuyla kimi zaman bir başvuru kitabından çıkarak bir yerinden başlayıp gönderme işaretlerini izleyerek sürdürdüğünüz akıcı bir kitaba dönüşebiliyor. Kapsadığı zaman, her ne kadar Antikçağ olarak adlandırılmış olsa da, İÖ 2200’lerde Yunanlıların Yunanistan’a girişiyle başlıyor ve yansımalar açısından Rönesans’a kadar uçlar veriyor. Kitaptan bir maddeyi, Roman maddesinin bir bölümünü yazımıza açıklayıcı bir örnek olarak alalım:
“Roman,  sözbilimsel özellikler gösteren romantik düzyazı anlatı.
1. Yunan Romanı. (İki özet ve papirüs üzerindeki bazı parçaların yanısıra) günümüze eksiksiz ulaşan beş roman vardır, bunlar, Akhilleus Tatios’un Leukippos ile Kleitophon, Khariton’un Khaireas ile Kallirhoe, Heliodoros’un Aithiopika ya da Theagenes ile Kharikleia, Longos’un Daphnis ile Khloe, Ephesos’lu Ksenophon’un Habrokomes ile Antheia adlı yapıtlarıdır. Bir edebi tür olarak roman büyük olasılıkla Hellenistik dönemde gelişti ama MS 2. yüzyıldan itibaren olgunluğa erişti. Romanlarda kişiler derinlikten yoksun ama olaylar dizisi sağlamdır. Miletos Masalları romanın öncüsü sayılabilir, Carrhaea’da (Harran) Romalıları bozguna uğratan Parthlar ganimetler arasında yapıtın bir metnini buldular, bu metin onları kızdırdı. Romanın gelişmesine belki sözbilim okulları bir hız kazandırdı çünkü bu okullarda söylev alıştırmaları için çoğun aşk serüveni olarak işlenmeye elverişli düşsel durumlar konu verilirdi.” 
Madde sürüyor, sözü edilen kitapların bazılarının konuları anlatılıyor ve örneğin Daphnis ile Khloe’nin Fransız yazar Bernardin de Saint-Pierre’e Paul ve Virginie romanını (1787) esinlediğine değiniliyor, madde Latin romanıyla devam ediyor. 
Kitabın bu yeni basımının sonunda, İÖ 2200’lerden başlayan ve İS 529’a kadar süren bir kronoloji cetveli ve çeşitli haritalar bulunmakta. Haritalarda, okuyucunun işini kolaylaştırmak için metinlerde geçen orijinal yer adları gösterilmiş. Bir başka pratik çözüm de çevirmenimizin üşenmeyip kimi anlamları ya da Türkçe karşılıkları gerektiğinde madde içlerinde yinelemesi, kitabın arkasına atmaması olmuş. Böylelikle okur her defasında sayfa karıştırmak derdinden kurtuluyor. 
Kitabın önemi kendi yapısından ve Howatson’ın yeniden düzenlemesinden geliyor gibi görünse de çok büyük ölçüde Türkçeleştirmedeki başarıdan da kaynaklanıyor kanımca.
Antikçağ Sözlüğü, yazıldığı orijinal dil olan İngilizceden öbür Batı dillerine kalabalık ekip çalışmalarıyla çevrilirken Türkçeye tek bir kişi tarafından çevrilmiş. Faruk Ersöz, aslında bir dramaturg ve mitoloji uzmanı. Çok sayıda dil bilen ve başka çevirileri de olan bir yazar. İngilizcenin yanında Almanca, Fransızca, eski Yunanca ve Latinceyi iyi bilmese bu çevirinin bu kadar olağanüstü sonuçlanması pek olası değildi mutlaka. Çünkü kitap İngilizceden çevrilirken adların orijinal (Yunanca ya da Latince) kaynaklarına da erişilmiş, kitabın farklı dillerdeki çevirileri de elden geçirilmiş. Dikkatli okuyucu, bu çevirinin, dilin hem fonetik yapısı, hem yazılış biçimleri ve alfabesi konusunda olağanüstü bir bilgi ve çalışma içerdiğini görecektir. Ayrıca, özgün metinde olmayan bir özellik olarak, Anadolu’daki ilgili yerlerin orijinal adlarının yanı sıra bugün kullanılan adlarıyla da gösterilmesi, çevirmenin bize bir hediyesidir.
Kitaplığımıza büyük emekle büyük bilgiyle ve özveriyle kazandırılan bir başyapıt Oxford Antikçağ Sözlüğü. Tek başına bu olağanüstü çevirinin altından kalkan Sayın Faruk Ersöz’ü ve 1030 sayfalık bu dev yapıtı gayet iyi bir kâğıt ve baskı kalitesiyle sadece iki parmak kalınlığında bir kitaba dönüştüren Kitap Yayınevi'ni kutlamak gerekir. Konuda tek Türkçe yayın olarak sanatçı, tarihçi, bilimci ve kültür insanlarınca önemseneceğini düşünüyorum bu sözlüğün.
 • Açıklama
  • Editör : M.C. Howatson

   Çeviri : Faruk Ersöz

   1029 sayfa

   Ocak 2014

   450.₺

   Başvuru Kitaplığı Dizisi

   ISBN : 978-605-105-120-8

   Bu sözlüğün ilk baskısı Sir Paul Harvey’in editörlüğünde 1933’te yayınlandı. Ama onun zamanından bu yana yeni keşifler, yeni değerlendirmeler yapıldı, eski uygarlıklara ilişkin bilgilerimiz büyük ölçüde arttı. Ayrıca bugün antikçağın mirasını daha farklı bir biçimde algılıyoruz. Edebiyatın onu yaratan toplum ve kurumlar göz önünde tutularak ele alınması gerektiğinin, o günün tarihinden ve düşünce dünyasından ayrılmayacağının daha bir ayırdındayız bugün. Elinizdeki sözlük işte bu bakış açısıyla Margaret C. Howatson’un editörlüğünde gözden geçirilmiş ve genişletilmiş olan The Oxford Companion to Classical Literature’ın 2006’da gerçekleşen ikinci edisyonundan çevrilmiştir. Bu yeni basımda antikçağ dünyası felsefesine ve siyasal kurumlarına daha çok yer verilmiştir ve kapsam çok daha geniştir. Kitap geniş bir okur kitlesine seslenmeyi hedeflediği için her defasında genel kabul gören görüşlerin sunulmasına (ya da farklı görüşlere ilişkin çeşitli olasılıklara değinilmeye) çalışılmıştır. Yapıtın kapsadığı zaman dilimi Yunanlıların MÖ 2200 dolaylarında Yunanistan’a girişiyle başlamaktadır. Ama antikçağ edebiyatının izlediği yol ta Karanlık Çağ’dan Rönesans’a kadar ana çizgileriyle işlenmiş olduğundan bitiş noktasını belirlemek pek öyle kolay değil. Sözlüğün dikkate değer yanı felsefeden mitolojiye, edebiyattan mimarlığa, takvimlerden müziğe kadar hemen her alanda antikçağ bilgisi içermesi, karmaşık konuların bile olabildiği ölçüde sade, kolay anlaşılır bir biçimde kısaca açıklanmasıdır. Oxford Antikçağ Sözlüğü içeriği ve işlenişiyle antikçağ konusunda bilgi edinmek isteyen herkesin yararlanabileceği bir kaynak.

    

    

   Cumhuriyet Gazetesi
   Mehmet Zaman Saçlıoğlu
   13 Şubat 2014
    

   Olağanüstü bir kazanım 
    
   Sir Paul Harvey’in, “Oxford Companion to Classical Literature” özgün adlı büyük yapıtı “Oxford Antikçağ Sözlüğü” ismiyle yayımlandı. 
    
   Oxford Antikçağ Sözlüğü, Antikçağ edebiyatına ve felsefesine, kısaca, tüm bir yaşamına ışık tutan, Antikçağ mitolojisini, inanışlarını ve kültürünü ayrıntılarıyla sunan bir başvuru kitabı, bir ansiklopedik sözlük.
   Kitabın 1937’deki ilk yazımında Sir Paul Harvey’in kaç kişiyle çalıştığını bilmiyorum. Ama yapıt uzun yıllar, yazarın öteki kitabı olan The Oxford companion to English literature ile birlikte konunun uzmanları için önemli bir kaynak oluşturmuş. Daha sonra, 1988'de Margaret C. Howatson’ın editörlüğünde gözden geçirilmiş ve ilk basımından bu yana geçen zaman içinde gelişen bakış açıları, bilgiler ve buluntularla genişletilmiş. Howatson, kitabın Antikçağ edebiyatı içinde sıklıkla rastlanan mitolojik adlar ve öyküler sözlüğü olarak orijinal yapısını korumaya, bunu bir mitoloji sözlüğü haline dönüştürmemeye özen göstermiş yeniden ele alma çalışmasında.
   Sözlük felsefe, mitoloji, edebiyat, mimarlık, müzik vb. birçok alanda Antikçağ bilgilerini içeriyor ve kolay anlaşılır diliyle konuyu hiç bilmeyenlerle bile ilişki kurabiliyor. Bu kitabın yazılış amaçlarından biri, Yunan ve Roma edebiyatı ile Antikçağ dünyasına referanslar veren çağdaş edebiyat yapıtlarının anlaşılmasını kolaylaştırmaktı. Bu nedenle kitap, devlet adamlarına, çeşitli yazarlara, dönemin edebi türlerine, kitaplara ve kitaplara yansıyan mitolojiye, felsefeye, hatta gündelik yaşama ilişkin verdiği bilgilerle ve yukarıda da değindiğim gibi rahat okunurluğuyla kimi zaman bir başvuru kitabından çıkarak bir yerinden başlayıp gönderme işaretlerini izleyerek sürdürdüğünüz akıcı bir kitaba dönüşebiliyor. Kapsadığı zaman, her ne kadar Antikçağ olarak adlandırılmış olsa da, İÖ 2200’lerde Yunanlıların Yunanistan’a girişiyle başlıyor ve yansımalar açısından Rönesans’a kadar uçlar veriyor. Kitaptan bir maddeyi, Roman maddesinin bir bölümünü yazımıza açıklayıcı bir örnek olarak alalım:
   “Roman,  sözbilimsel özellikler gösteren romantik düzyazı anlatı.
   1. Yunan Romanı. (İki özet ve papirüs üzerindeki bazı parçaların yanısıra) günümüze eksiksiz ulaşan beş roman vardır, bunlar, Akhilleus Tatios’un Leukippos ile Kleitophon, Khariton’un Khaireas ile Kallirhoe, Heliodoros’un Aithiopika ya da Theagenes ile Kharikleia, Longos’un Daphnis ile Khloe, Ephesos’lu Ksenophon’un Habrokomes ile Antheia adlı yapıtlarıdır. Bir edebi tür olarak roman büyük olasılıkla Hellenistik dönemde gelişti ama MS 2. yüzyıldan itibaren olgunluğa erişti. Romanlarda kişiler derinlikten yoksun ama olaylar dizisi sağlamdır. Miletos Masalları romanın öncüsü sayılabilir, Carrhaea’da (Harran) Romalıları bozguna uğratan Parthlar ganimetler arasında yapıtın bir metnini buldular, bu metin onları kızdırdı. Romanın gelişmesine belki sözbilim okulları bir hız kazandırdı çünkü bu okullarda söylev alıştırmaları için çoğun aşk serüveni olarak işlenmeye elverişli düşsel durumlar konu verilirdi.” 
   Madde sürüyor, sözü edilen kitapların bazılarının konuları anlatılıyor ve örneğin Daphnis ile Khloe’nin Fransız yazar Bernardin de Saint-Pierre’e Paul ve Virginie romanını (1787) esinlediğine değiniliyor, madde Latin romanıyla devam ediyor. 
   Kitabın bu yeni basımının sonunda, İÖ 2200’lerden başlayan ve İS 529’a kadar süren bir kronoloji cetveli ve çeşitli haritalar bulunmakta. Haritalarda, okuyucunun işini kolaylaştırmak için metinlerde geçen orijinal yer adları gösterilmiş. Bir başka pratik çözüm de çevirmenimizin üşenmeyip kimi anlamları ya da Türkçe karşılıkları gerektiğinde madde içlerinde yinelemesi, kitabın arkasına atmaması olmuş. Böylelikle okur her defasında sayfa karıştırmak derdinden kurtuluyor. 
   Kitabın önemi kendi yapısından ve Howatson’ın yeniden düzenlemesinden geliyor gibi görünse de çok büyük ölçüde Türkçeleştirmedeki başarıdan da kaynaklanıyor kanımca.
   Antikçağ Sözlüğü, yazıldığı orijinal dil olan İngilizceden öbür Batı dillerine kalabalık ekip çalışmalarıyla çevrilirken Türkçeye tek bir kişi tarafından çevrilmiş. Faruk Ersöz, aslında bir dramaturg ve mitoloji uzmanı. Çok sayıda dil bilen ve başka çevirileri de olan bir yazar. İngilizcenin yanında Almanca, Fransızca, eski Yunanca ve Latinceyi iyi bilmese bu çevirinin bu kadar olağanüstü sonuçlanması pek olası değildi mutlaka. Çünkü kitap İngilizceden çevrilirken adların orijinal (Yunanca ya da Latince) kaynaklarına da erişilmiş, kitabın farklı dillerdeki çevirileri de elden geçirilmiş. Dikkatli okuyucu, bu çevirinin, dilin hem fonetik yapısı, hem yazılış biçimleri ve alfabesi konusunda olağanüstü bir bilgi ve çalışma içerdiğini görecektir. Ayrıca, özgün metinde olmayan bir özellik olarak, Anadolu’daki ilgili yerlerin orijinal adlarının yanı sıra bugün kullanılan adlarıyla da gösterilmesi, çevirmenin bize bir hediyesidir.
   Kitaplığımıza büyük emekle büyük bilgiyle ve özveriyle kazandırılan bir başyapıt Oxford Antikçağ Sözlüğü. Tek başına bu olağanüstü çevirinin altından kalkan Sayın Faruk Ersöz’ü ve 1030 sayfalık bu dev yapıtı gayet iyi bir kâğıt ve baskı kalitesiyle sadece iki parmak kalınlığında bir kitaba dönüştüren Kitap Yayınevi'ni kutlamak gerekir. Konuda tek Türkçe yayın olarak sanatçı, tarihçi, bilimci ve kültür insanlarınca önemseneceğini düşünüyorum bu sözlüğün.
   Stok Kodu
   :
   k-121
 • Taksit Seçenekleri
  • İş Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   427,50   
   427,50   
   2
   222,30   
   444,60   
   3
   151,05   
   453,15   
   6
   76,95   
   461,70   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   427,50   
   427,50   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
Kapat