Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
Hacı Beşir Ağa

Osmanlı Sarayının En Ünlü HaremağasıHacı Beşir Ağa

İndirimli Fiyat : 27,75TL
Taksitli fiyat : 6 x 5,00TL
k-127
362273
Hacı Beşir Ağa
Hacı Beşir Ağa Osmanlı Sarayının En Ünlü Haremağası
Kitap Yayınevi
27.75
Jane Hathaway
Çeviri : Hazal Yalın
120 sayfa
Nisan 2014
Anı ve Yaşam Dizisi
978-605-105-130-7
 
Beşir Ağa’nın hayat hikâyesi, Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü kişisi haline gelen Habeşistanlı bir kölenin hikâyesidir. Afrika köle ticaretinin acımasız girdabına sürüklenen, Yukarı Mısır’da iğdiş edilen, Kahire’de satılan, sonra Topkapı Sarayına getirilen Habeşi oğlanlardan biridir Beşir Ağa. Bütün zorlukların üstesinden gelmiş, Darüssaade ağalığı makamını kendinden önceki ve sonraki bütün ağalardan daha uzun süre, tam 29 yıl işgal etmiş ve makamı siyasi ve askeri nüfuzunun zirvesine ulaştırmıştı. 18. yüzyıl başlarından itibaren, veziriazam fiilen sultanın yerine geçerken; Beşir de, veziriazamların seçiminde, hamiliğinde ve hatta azledilmesinde en güçlü kişi haline gelmişti. Beşir Ağa Osmanlı saray kültürünü, yerel siyasi kültürü ve imparatorluk siyasetini etkilerken, Osmanlı Sünni İslam anlayışının şekillenmesinde de kilit bir rol oynadı. Mekke ve Medine vakıflarına nezareti ve Hz. Muhammed’in Medine’deki kabrine muhafızlık eden türbedar ağalarının şeyhülharemi olarak hizmeti sayesinde, hac ziyaretlerinin ve peygambere hürmetin usulleri üzerinde kendi izlerini bıraktı. Kütüphaneler, kuran mektepleri ve imparatorluğun birçok kritik noktasında medreseler kurarak resmî Hanefi mezhebini güçlendirdi. Beşir Ağa, tasavvuf tarikatlarına ait yapıların da hamisiydi. 18. yüzyıl sırasında Arap topraklarındaki Halveti ve Nakşibendi tarikatlarının Beşir Ağanın katkılarıyla güçlenmiş olduğuna hiç kuşku yoktur. Osmanlı sarayına iğdiş edilmiş bir köle olarak gelen Beşir Ağa, uzun ömrünün sonunda Sünni Müslüman bir üstat, bir devlet adamı, bir edip, bir mutasavvıf ve kitapsever olarak tarihte iz bıraktı. Geride bıraktığı eserler arasında İstanbul, Cağaloğlu’ndaki Hacı Beşir Ağa Külliyesi, Eyüp’teki Beşir Ağa Darülhadisi, İstanbul’un çeşitli semtlerindeki çeşmeleri, Kahire’deki sebil-mekteb ve Bulgaristan Ziştovi’deki medrese sayılabilir. Ama belki de günümüze bıraktığı en önemli miras, bir bölümünü Beşir Ağa Külliyesi’ne (1007 cilt), bir bölümünü Eyüp Darülhadisi’ne vakfettiği bugün Süleymaniye Kütüphanesi’nde korunan zengin kütüphanesidir. Profesör Jane Hattaway Ohio State Universitesi Tarih Bölümünde Osmanlı tarihi öğretim üyesi. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ali Abaday
Radikal Gazetesi, Kitap Eki
4 Temmuz 2014
 

Padişahların en yakın adamı olduğu söylenen, kendi döneminde veziriazamları seçtirdiği iddia edilen Hacı Beşir Ağa kimdir?
 
Son dönemin en popüler dizisi olan Muhteşem Yüzyıl’da geçen entrikaları bile mumla aratacak kimi tarihi gerçekler vardır. Bunları görmek için bazen tarihin kıyıda kalmış kişiliklerinin üzerine eğilmek gerekir. Kimsenin aklına gelmeyecek, hiç umulmayacak kişilerin esasında bir döneme şekil veren karakterler olduğu ortaya çıkar, şayet tarihin o kıyıda kalmış yanlarına bakılırsa.
Jane Hathaway’ın 2006 yılında yayımlanan kitabı Hazal Yalın’ın çevirisiyle Türkiyeli okurla buluştu. Hacı Beşir Ağa - Osmanlı Sarayının En Ünlü Haremağası, esasında kimsenin pek fark etmediği, filmlerde veya dizilerde yan rolde görünen haremağalarının ne kadar kuvvetli olabileceği oldukça derin bir araştırma eşliğinde anlatılıyor.
Hacı Beşir Ağa’nın oldukça ilginç bir hayat hikâyesi var. Jane Hathaway bir yandan Beşir Ağa’nın izini sürerken Osmanlı’da hadımların oynadığı rolleri anlatıyor, bir yandan da hem dönemin koşullarını hem de Mısır ve Medine bölgesinin siyasal yapısını aktarıyor.
Peki, padişahların en yakın adamı olduğu söylenen, kendi döneminde veziriazamları seçtirdiği iddia edilen ve ölene kadar haremağası görevinde kalabilen bu Hacı Beşir Ağa kimdir?
1657 yılında Habeşistan’da doğduğu düşünülen Beşir Ağa hayatında pek çok ilki yaşamış ilginç bir karakter. Mesela darüssade ağası olmadan şeyhülharem olan tek ağa. Ancak hayatını incelediğinizde bu göreve öyle hemen gelmediği görülüyor.
Topkapı Sarayı’na giden, burada IV. Mehmet’in gözde cariyesi, II. Mustafa ve III. Ahmet’in annesi Rabia Gülnuş Emetullah’ın yakın adamı olan Hacı Beşir Ağa, kariyerindeki ilk görevi 1707’de hazinedar-ı şehriyari olarak alıyor. Bir hadımın harem ağası olmadan önce geldiği son mevki olan hazinedar-ı şehriyar haremin bütün hesap işlerini bu görevi alan hadıma bırakılıyor.
Ayrıca hadımların görevlerinden biri şehzadelerin eğitimiyle de ilgilenmek olduğu için Beşir Ağa kendi döneminde padişah olacak şehzadelerle de iyi bir ilişki kuruyor.
1713 yılında Kıbrıs’a sürgün ediliyor Beşir Ağa, ancak Jane Hathaway’ın kitabındaki önemli noktalardan biri haremağalarının yaşadıkları bu sürgünlerin olası olduğu ve yeniden saraya dönebildikleri yolunda.
Zaten Beşir Ağa da şeyhülharem görevindeyken 1716’da Medine’den saraya çağrılıyor. Dönemin padişahı III. Ahmet’i çocukluğundan tanıyan Beşir Ağa, annesi Rabia Gülnuş’un ölümüyle padişahın en yakın adamı konumuna geliyor ve Nevşehirli İbrahim Paşa’nın veziriazam seçilmesini sağlıyor.
Lale Devri’ni başlatan kişi olarak bilinen İbrahim Paşa’nın atanmasında oldukça büyük rolü olsa da Patrona Halil İsyanı sonrası sarayda görevini kaybetmeyen az sayıda kişiden biri Beşir Ağa. Zaten Jane Hathaway onun hayatını anlatırken, Osmanlı’nın o dönem onca çalkantısına karşın Beşir Ağa’nın nasıl hep yerinde kaldığını ilginç anekdotlarla anlatıyor.
Bir yandan sarayda büyük bir nüfuzu ve gücü olan Beşir Ağa, diğer yandan Arap vilayetleri ile de bağını koparmıyor. Mısır siyasetindeki kimi çatışmalarda da etkin rol oynuyor.
Tarihin tozlu sayfalarının köşesinde kalmış, pek de bilinmeyen bir haremağasının esasında padişahların değişmesine karşın gücünü korumasını, kimi hizipleri kayırmasını, veziriazamları seçtirmesini ve bunların nasıl olabildiğini Hacı Beşir Ağa’yı okurken anlıyorsunuz.
 • Açıklama
  • Jane Hathaway
   Çeviri : Hazal Yalın
   120 sayfa
   Nisan 2014
   Anı ve Yaşam Dizisi
   978-605-105-130-7
    
   Beşir Ağa’nın hayat hikâyesi, Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü kişisi haline gelen Habeşistanlı bir kölenin hikâyesidir. Afrika köle ticaretinin acımasız girdabına sürüklenen, Yukarı Mısır’da iğdiş edilen, Kahire’de satılan, sonra Topkapı Sarayına getirilen Habeşi oğlanlardan biridir Beşir Ağa. Bütün zorlukların üstesinden gelmiş, Darüssaade ağalığı makamını kendinden önceki ve sonraki bütün ağalardan daha uzun süre, tam 29 yıl işgal etmiş ve makamı siyasi ve askeri nüfuzunun zirvesine ulaştırmıştı. 18. yüzyıl başlarından itibaren, veziriazam fiilen sultanın yerine geçerken; Beşir de, veziriazamların seçiminde, hamiliğinde ve hatta azledilmesinde en güçlü kişi haline gelmişti. Beşir Ağa Osmanlı saray kültürünü, yerel siyasi kültürü ve imparatorluk siyasetini etkilerken, Osmanlı Sünni İslam anlayışının şekillenmesinde de kilit bir rol oynadı. Mekke ve Medine vakıflarına nezareti ve Hz. Muhammed’in Medine’deki kabrine muhafızlık eden türbedar ağalarının şeyhülharemi olarak hizmeti sayesinde, hac ziyaretlerinin ve peygambere hürmetin usulleri üzerinde kendi izlerini bıraktı. Kütüphaneler, kuran mektepleri ve imparatorluğun birçok kritik noktasında medreseler kurarak resmî Hanefi mezhebini güçlendirdi. Beşir Ağa, tasavvuf tarikatlarına ait yapıların da hamisiydi. 18. yüzyıl sırasında Arap topraklarındaki Halveti ve Nakşibendi tarikatlarının Beşir Ağanın katkılarıyla güçlenmiş olduğuna hiç kuşku yoktur. Osmanlı sarayına iğdiş edilmiş bir köle olarak gelen Beşir Ağa, uzun ömrünün sonunda Sünni Müslüman bir üstat, bir devlet adamı, bir edip, bir mutasavvıf ve kitapsever olarak tarihte iz bıraktı. Geride bıraktığı eserler arasında İstanbul, Cağaloğlu’ndaki Hacı Beşir Ağa Külliyesi, Eyüp’teki Beşir Ağa Darülhadisi, İstanbul’un çeşitli semtlerindeki çeşmeleri, Kahire’deki sebil-mekteb ve Bulgaristan Ziştovi’deki medrese sayılabilir. Ama belki de günümüze bıraktığı en önemli miras, bir bölümünü Beşir Ağa Külliyesi’ne (1007 cilt), bir bölümünü Eyüp Darülhadisi’ne vakfettiği bugün Süleymaniye Kütüphanesi’nde korunan zengin kütüphanesidir. Profesör Jane Hattaway Ohio State Universitesi Tarih Bölümünde Osmanlı tarihi öğretim üyesi. 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
   Ali Abaday
   Radikal Gazetesi, Kitap Eki
   4 Temmuz 2014
    

   Padişahların en yakın adamı olduğu söylenen, kendi döneminde veziriazamları seçtirdiği iddia edilen Hacı Beşir Ağa kimdir?
    
   Son dönemin en popüler dizisi olan Muhteşem Yüzyıl’da geçen entrikaları bile mumla aratacak kimi tarihi gerçekler vardır. Bunları görmek için bazen tarihin kıyıda kalmış kişiliklerinin üzerine eğilmek gerekir. Kimsenin aklına gelmeyecek, hiç umulmayacak kişilerin esasında bir döneme şekil veren karakterler olduğu ortaya çıkar, şayet tarihin o kıyıda kalmış yanlarına bakılırsa.
   Jane Hathaway’ın 2006 yılında yayımlanan kitabı Hazal Yalın’ın çevirisiyle Türkiyeli okurla buluştu. Hacı Beşir Ağa - Osmanlı Sarayının En Ünlü Haremağası, esasında kimsenin pek fark etmediği, filmlerde veya dizilerde yan rolde görünen haremağalarının ne kadar kuvvetli olabileceği oldukça derin bir araştırma eşliğinde anlatılıyor.
   Hacı Beşir Ağa’nın oldukça ilginç bir hayat hikâyesi var. Jane Hathaway bir yandan Beşir Ağa’nın izini sürerken Osmanlı’da hadımların oynadığı rolleri anlatıyor, bir yandan da hem dönemin koşullarını hem de Mısır ve Medine bölgesinin siyasal yapısını aktarıyor.
   Peki, padişahların en yakın adamı olduğu söylenen, kendi döneminde veziriazamları seçtirdiği iddia edilen ve ölene kadar haremağası görevinde kalabilen bu Hacı Beşir Ağa kimdir?
   1657 yılında Habeşistan’da doğduğu düşünülen Beşir Ağa hayatında pek çok ilki yaşamış ilginç bir karakter. Mesela darüssade ağası olmadan şeyhülharem olan tek ağa. Ancak hayatını incelediğinizde bu göreve öyle hemen gelmediği görülüyor.
   Topkapı Sarayı’na giden, burada IV. Mehmet’in gözde cariyesi, II. Mustafa ve III. Ahmet’in annesi Rabia Gülnuş Emetullah’ın yakın adamı olan Hacı Beşir Ağa, kariyerindeki ilk görevi 1707’de hazinedar-ı şehriyari olarak alıyor. Bir hadımın harem ağası olmadan önce geldiği son mevki olan hazinedar-ı şehriyar haremin bütün hesap işlerini bu görevi alan hadıma bırakılıyor.
   Ayrıca hadımların görevlerinden biri şehzadelerin eğitimiyle de ilgilenmek olduğu için Beşir Ağa kendi döneminde padişah olacak şehzadelerle de iyi bir ilişki kuruyor.
   1713 yılında Kıbrıs’a sürgün ediliyor Beşir Ağa, ancak Jane Hathaway’ın kitabındaki önemli noktalardan biri haremağalarının yaşadıkları bu sürgünlerin olası olduğu ve yeniden saraya dönebildikleri yolunda.
   Zaten Beşir Ağa da şeyhülharem görevindeyken 1716’da Medine’den saraya çağrılıyor. Dönemin padişahı III. Ahmet’i çocukluğundan tanıyan Beşir Ağa, annesi Rabia Gülnuş’un ölümüyle padişahın en yakın adamı konumuna geliyor ve Nevşehirli İbrahim Paşa’nın veziriazam seçilmesini sağlıyor.
   Lale Devri’ni başlatan kişi olarak bilinen İbrahim Paşa’nın atanmasında oldukça büyük rolü olsa da Patrona Halil İsyanı sonrası sarayda görevini kaybetmeyen az sayıda kişiden biri Beşir Ağa. Zaten Jane Hathaway onun hayatını anlatırken, Osmanlı’nın o dönem onca çalkantısına karşın Beşir Ağa’nın nasıl hep yerinde kaldığını ilginç anekdotlarla anlatıyor.
   Bir yandan sarayda büyük bir nüfuzu ve gücü olan Beşir Ağa, diğer yandan Arap vilayetleri ile de bağını koparmıyor. Mısır siyasetindeki kimi çatışmalarda da etkin rol oynuyor.
   Tarihin tozlu sayfalarının köşesinde kalmış, pek de bilinmeyen bir haremağasının esasında padişahların değişmesine karşın gücünü korumasını, kimi hizipleri kayırmasını, veziriazamları seçtirmesini ve bunların nasıl olabildiğini Hacı Beşir Ağa’yı okurken anlıyorsunuz.
   Stok Kodu
   :
   k-127
 • Taksit Seçenekleri
  • İş Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   27,75   
   27,75   
   2
   14,43   
   28,86   
   3
   9,81   
   29,42   
   6
   5,00   
   29,97   
Kapat